Grozd NVO Gorenjske 2019−2023

V okviru projekta Grozd NVO Gorenjske prenašamo informacije, bistvene za društva in druge nevladne organizacije. Z lastnim znanjem ponujamo podporo nevladnim organizacijam pri njihovem razvoju in jih povezujemo z drugimi, ki jim lahko prenesejo svoje znanje in izkušnje. Organiziramo delavnice, izobraževanja in usposabljanja. Vodimo zagovorniške akcije za boljše (finančno) okolje za delovanje nevladnih organizacij. Skupaj z občinami/javnimi institucijami/organizacijami rešujemo izzive v skupnosti ter iščemo nove kakovostne in trajnostne rešitve, še posebej na področju vključujoče in dolgožive družbe.