Prepletanja – vključujoče skupnosti na Loškem

Partnerji v projektu: Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse, Osnovna šola Železniki

Vrednost celotnega projekta: 22.445,00 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 17.913,98 EUR

Trajanje projekta: 15. 8. 2020–30. 9. 2021

 

Cilj

Cilj projekta Prepletanja so vzpostavljeni novi programi za priseljenke v Škofji Loki in na Loškem, boljša vključenost priseljenk in njihovih družin, vzpostavljeno učinkovito medsektorsko partnerstvo ter boljša osveščenost o izzivih migracij in vključevanja na Loškem.

Dolgoročni cilji so vključujoče skupnosti na Loškem, boljša socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine, dostopne skupnostne storitve in programi socialne aktivacije ter učinkovita partnerstva med organizacijami/ institucijami v lokalnih okoljih na področju izzivov migracij in vključevanja.

 

Povzetek

Na Loško se zaradi potreb po delavkah in delavcih priseljuje vedno več družin iz drugih kulturnih okolij, žal pa so  programi za njihovo vključevanje  pomanjkljivi – obstaja le program Začetne integracije priseljencev, ki se osredotoča zgolj na jezik. Zato v Zavodu Tri že dalj časa izvajamo aktivnosti, usmerjene v vključevanje žensk priseljenk. Zaradi pozitivnih odzivov udeleženk in predstavnic/kov institucij želimo dobro prakso prenašati tudi v druga okolja, s Projektom prepletanja in v partnerstvu z OŠ Železniki progam vzpostavljamo tudi v Selški dolini.

Sodelujemo s šolami in vrtci, preko katerih dosegamo ženske, ki so se v novo okolje priselile na podlagi združitve družine (njihovi možje so zaposleni v lokalnih podjetjih) in ostajajo doma ter so socialno izključene. Veliko oviro za vključevanje predstavljata neznanje jezika in šibka socialna mreža. Z aktivnostmi, kot so jezikovne delavnice, skupnostni dogodki ter sodelovanje s pedagoški delavkami/ci, skrbimo za celosten in dvosmeren proces vključevanja žensk iz drugih kulturnih okolij v lokalne skupnosti.

Jezikovne delavnice izvajamo v Škofji Loki in v Železnikih, skupnostne dogodke pa načrtujemo širše, tudi v Poljanah, Gorenji vasi in Žireh.

 

Aktivnosti

– doseganje ciljnih skupin in delo z vzgojno-varstvenimi ustanovami

– jezikovne delavnice za ženske iz drugih kulturnih okolij v Škofji Loki in v Železnikih

– javni dogodki na temo migracij, vključevanja in medkulturnosti

 

Rezultati

– vzpostavljena učinkovita sodelovanja/partnerstva na področju migracij, vključevanja in medkulturnosti

– boljša ozaveščenost priseljencev

– boljša ozaveščenost lokalnega prebivalstva

 

Kontakti:

Zavod Tri, Anka Pintar: anka@zavod-tri.org

Osnovna šola Železniki, Franc Rant: franc.rant@os-zelezniki.si  

 

Projekt Prepletanja – vključujoče skupnosti na Loškem, ki ga izvajamo skupaj z OŠ Železniki, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.