Vključujoče skupnosti

Skupni imenovalec naših aktivnosti so prizadevanja za čim bolj vključujočo družbo.

Kako delujemo: od opolnomočenja posameznic in posameznikov za aktivno sodelovanje v družbi, prek ozaveščevalnih akcij in dela s skupnostjo, povezovanja s stroko do zagovorništva in sistemskih rešitev.